De gemeentelijke financiën zijn terug op orde, daarom dalen de belastingen in Beerse!

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Nieuw Dienstverleningscentrum - NDC Beerse

Ons bestuur maakte een meerjarenplan op voor de periode 2014-2019. Tijdens de laatste gemeenteraad werd de begroting tot en met het jaar 2020 doorgetrokken. Op alle vlakken kunnen we zien dat het goed gaat met onze financien. Dat is goed nieuws voor u, als burger, doordat de financiën op orde zijn kunnen we de belastingen meteen verlagen!

De Vlaamse overheid bekijkt twee zaken om te kijken of de gemeente in orde is met haar financiën. Ten eerste kijken ze naar het ‘exploitatieoverschot’, oftewel de ontvangsten verminderd met de kosten (op de gewone werking). Daarnaast wordt de gezondheid van de gemeente gemeten via de ‘autofinancieringsmarge’, wanneer dit positief is kan de gemeente bijkomende leningen aangaan om investeringen te doen.

Gewone werking

Het exploitatie-overschot was de grote uitdaging voor dit bestuur, vooral omdat we moesten te starten met een exploitatie-tekort. In 2012 werd er 305.000 euro meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Wij wilden dit vooral omkeren door in de uitgaven te gaan snoeien. In 2013 kwamen we op dat jaar echter nog steeds 25.000 euro tekort. Er werd beslist om de gemeentelijke opcentiemen te verhogen, met in ruil een verlaging van de personenbelasting. Doordat we hiernaast bleven inzetten op het werk op de uitgaven kunnen we nu een mooi resultaat neerleggen. Na mooie overschotten te hebben opgebouwd over de jaren blijkt ook nog in 2020, dat de gemeente 1,33 miljoen euro meer ontvangt dan dat ze uitgeeft.
 


Vermogen om te lenen

De overschotten op de gewone werking zorgen ervoor dat de gemeente, indien nodig, extra kan gaan lenen. Dat is belangrijk om investeringen te doen naar de toekomst toe. Een andere manier om investeringen te doen, is om de gecreëerde overschotten op de gewone werking te gebruiken, zoals wij in de periode 2014-2019 deden. Zo werden de woningen voor mensen met dementie gebouwd en werden ook alle kosten voor de bouw van het Nieuw Dienstverleningscentrum reeds in de cijfers verwerkt.

 

Belastingen verlaagd

De personenbelasting werd deze legislatuur in 3 fases aangepakt.

  • Belastingverlaging 2015: 195.000 minder inkomsten voor de gemeente
  • De effecten van de taxshift, die niet werden doorgerekend: 375.000 minder inkomsten voor de gemeente door verschuiving belastingsschijven. Dit is bovenop de verlaging belastingen door taxshift voor de burger.
  • Belastingverlaging 2017: 162.000 minder inkomsten voor de gemeente

Zo betaalt de Beersenaar op 6 jaar 732.000 euro minder belastingen!

We kozen er wel voor om de opcentiemen te verhogen. Voor alle gezinnen samen betekende dit een verhoging van 560.000 euro. Tel je dit bij de belastingsverlagingen uit de personenbelasting op, kom je dus tot een algemene verlaging voor de gezinnen van ruim 172.000 euro. Niet enkel is er dus een taxshift, er is in het algemeen een verlaging van belasting.

Door deze belastingsverlaging krijgen jonge tweeverdieners en mensen die nog geen huis konden kopen al zeker een steuntje in de rug.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is