OCMW Beerse stelt financiële toekomst veilig: Een breuk met het verleden

Op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, OCMW en Sociale zaken, OCMW

Op de vorige OCMW-raad werd besloten om een deel van het financieel overschot van 2016 te reserveren om de serviceflats die in de vorige legislatuur werden gezet te betalen. Deze serviceflats zijn met een financiële constructie gezet waarbij ze in 2040 betaald moeten worden. In de raad werd ook beslist om jaarlijks te bekijken welk tekort op de financiering er mogelijks zouden zijn in 2040 zodat hiervoor jaarlijks een vast bedrag opzij kan worden gezet. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er in de toekomst geen lijken uit de kast vallen.

Vorige legislatuur werd een contract afgesloten om serviceflats te laten bouwen door een private partner, en deze in 2040 te betalen. Hiervoor diende elk jaar belegd te worden en/of diende een extra betaling in 2040 te gebeuren. Tot nu toe zetten we hier jaarlijks 97.696 euro voor opzij. Door de lage intrestvoeten en de verhoogde roerende voorheffing blijkt dat dit onvoldoende zal zijn om in 2040 onze aflossing te doen. We lieten bekijken wat we tekort zouden komen en beslisten daarom om 65.208 euro extra opzij te zetten in het jaar 2017.

Andere manier van werken in de toekomst

Binnen het OCMW van Beerse werd de voorbije jaren flink op de kosten gelet. Onder meer door samenaankopen en samenwerkingen met de gemeente, het focussen op de kerntaken en het herbekijken van zaken zoals verzekeringen, werd flink op de kosten bespaard. Hierdoor werden de leningen afgelost met 1,7 miljoen euro. Daarnaast werden 12 woningen voor mensen met dementie gezet zonder dat we hiervoor dienden te gaan lenen. “Door deze ingreep zorgen we ook dat we in 2040 niet voor verrassingen zullen komen te staan” , aldus N-VA- OCMW-raadslid Bart Smans, “door deze ingreep blijft de volgende generatie bespaard van verrassingen. Meer zelfs, door de leningen ook de volgende jaren nog verder af te bouwen met bijna 1 miljoen euro creëren we ook ruimte om in de toekomst te kunnen bouwen zonder dit soort financiële avonturen te moeten aangaan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is