Word lid

N-VA Beerse-Vlimmeren: ook iets voor u?

 
Veel mensen hebben zich afgekeerd van de politiek. Toch blijft het ledenaantal van de N-VA stijgen. Onze partij heeft aantrekkingskracht. We zijn immers ervan overtuigd dat het anders kan en dat het anders moet!

Wij willen geen slechte 'compromissen' die een efficiënt beleid onmogelijk maken. Wij willen goede, toekomstgerichte akkoorden met échte oplossingen die onze welvaart en ons welzijn op lange termijn kunnen garanderen.

Om onze doelstellingen te bereiken is het essentieel dat we ook op gemeentelijk niveau onze partij uitbouwen en participeren aan het lokale beleid. In Beerse-Vlimmeren hebben we dan ook in 2012 met gemotiveerde en gedreven kandidaten deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor kan onze ploeg nu deelnemen aan het lokale beleid, en echt het verschil maken.

 

Heeft u interesse om hieraan mee te werken, neem dan contact op met het lokale bestuur:

  • Afdelingsvoorzitter Marc Janssen (marc.janssen [at] n-va.be)
  • Secretaris Nadine Van den Acker (nadine.vandenacker [at] n-va.be)
  • Ledenverantwoordelijke Goswin Torfs (goswin.torfs [at] n-va.be)

Lid worden

Je stuurt het best een mailtje met daarin volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum en - plaats
  • Adres
  • Telefoon
  • E-mailadres

Vanaf het momdent dat je lidmaatschap geregistreerd is, ontvang je een welkomstpakket. Dit bevat onder andere je lidkaart. Je zal ook op geregelde tijdstippen partijfolders ontvangen met informatie over zowel het nationale als het regionale werk van de N-VA.

Het lidmaatschap bedraagt 12,50 euro, tenzij je met meerdere leden op hetzelfde adres lid wordt. Dan bedraagt het lidmaatschap voor het hoofdlid 12,50 euro en voor de bijleden 2,50 euro. Een hoofdlid jonger dan 31 jaar betaalt slechts 5 euro. Dit bedrag kan je, met vermelding van naam (of namen) en de booschap "Lidgeld N-VA Beerse-Vlimmeren", storten op volgend rekeningnummer:

BE63 0016 5781 8108 - GEBABEBB