Gemeente maait bermen niet bij-vriendelijk en houdt zich daarmee niet aan de wet

Op 13 juni 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Er werd al half mei - Tijdens maai Mei niet - gemaaid aan de Lange Kwikstraat

Het maaibeleid in onze gemeente kan zoveel beter. Zo maait de gemeente de wegbermen te vroeg en breekt ze daarmee de wet. Verschillende bermen van straten werden vanaf half mei gemaaid, terwijl dat pas mag vanaf 15 juni, net zoals natuurorganisatie Natuurpunt en imkers vragen. “Het is bijzonder jammer dat de gemeente oproept om mee te doen met ‘Maai Mei Niet’, maar zelf wel de bermen al te vroeg begint te maaien. Net die bermen zitten boordenvol insecten en bijen.” zegt raadslid Ben Bols (N-VA)

Maai Mei niet

De gemeente engageerde zich begin mei voor de actie ‘Maai Mei Niet’. Een actie waar wordt opgeroepen om niet te maaien gedurende de maand Mei. Verschillende locaties werden een maand lang niet gemaaid, om de planten, bloemen en insecten meer ruimte en voedsel te geven. Ook in de gemeente Beerse werden verschillende parken en tuinen niet of slechts gedeeltelijk gemaaid.

Bermbesluit

De gemeente houdt zich niet aan het bermbesluit. Dat besluit bepaalt dat bermen niet voor 15 juni mogen gemaaid worden, zodat bijen en insecten voldoende ruimte krijgen. Er mag enkel afgeweken worden als de veiligheid in het gedrang komt, en zelfs dan moet er toestemming gevraagd worden. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld regelmatig bij gewestwegen met vrijliggende fietspaden.

Een aannemer in dienst van de gemeente Beerse maaide vanaf midden mei - en tijdens Maai Mei niet - al verschillende bermen van gemeentelijke straten, zoals bijvoorbeeld die van de Lange Kwikstraat in Beerse.“Dit is een landelijke betonnen baan, waar auto’s langs de zijkanten parkeren. Net naast natuurgebied deAbtsheide. Hier zo vroeg maaien heeft niets met veiligheid te maken voor fietsers of voetgangers. Net hier, aan onze natuurgebieden, hebben bijen voedsel nodig.” reageert N-VA raadslid Ben Bols.

 

Gemeente schendt de wet

De gemeente is ook volledig op de hoogte dat ze het bermbesluit schenden, maar ziet er geen graten in. “De bermen buiten de bebouwde kom worden onderhouden door een externe aannemer. Het overige van de bermen worden onderhouden door de gemeente en vallen niet onder het bermbesluit” reageert schepen van openbare werken Ingrid van Genechten (CDE-VLIM.BE)

“Onzin” reageert Ben Bols, “Elke berm valt onder het bermbesluit. Zowel de gemeente als een aannemer in dienst van de gemeente mag niet maaien voor 15 juni om net de bijen en insecten kansen te geven. Indien een aannemer zich daar niet aan houdt, kan de gemeente hem in gebreke stellen.”

“Langs de ene kant doet de gemeente mee aan ‘Maai mei niet’, langs de andere kant laat de gemeente alle bermen maaien zonder rekening te houden met de bijen, enorm hypocriet“
reageert Ben Bols “Het is wel positief dat de gemeente gefaseerd maait, waarbij ze elke maaibeurt van kant van de weg wisselen met maaien”


Bermbeheersplan

De N-VA vraagt om dringend werk te maken van een bermbeheersplan. In zo’n plan bepaalt de gemeente welke bermen op welke manier worden onderhouden.
“Het is niet nodig om elke berm op dezelfde manier te maaien” reageert Ben Bols “Je moet maaien als dat de veiligheid ten goede komt, bij fietspaden bijvoorbeeld. Al is het niet nuttig om veel te maaien aan landbouw- of natuurgebieden. Daar kunnen we de bijen en insecten meer ruimte geven. De werkuren voor het maaien die je daar bespaart kan je dan weer inzetten op andere plaatsen, om die nog veiliger te maken”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is