Veiligheid in ons dorp

Het zwaar verkeer moet uit onze dorpskernen. De huidige plannen met een ontsluiting via een vernieuwde en veiligere Nieuwe Dreef starten in 2020. Nu nog aanpassingen doen vertraagt het met vele jaren. We blijven ijveren om dit project zo snel mogelijk te realiseren.

Ook andere straten (bijvoorbeeld Heibergstraat) worden vaker gebruikt voor sluipverkeer, daar moeten we een halt aan toeroepen.

Stap per stap werken we naar een cameraschild rond onze gemeente en politiezone. Dat zorgt ervoor dat nummerplaten kunnen gelezen worden en maakt het onze politie mogelijk om criminelen sneller op te sporen.

De wijkagent moet meer te zien zijn in het straatbeeld, we willen meer blauw op straat. De dorpscentra en wijken moeten bovendien veiliger worden voor zwakke weggebruikers.

Drugs en overlast horen nu eenmaal niet in onze gemeente. Samen met de politie treden we streng op tegen dealers. Politieacties om drugs op te sporen moeten we blijven voortzetten. Zo  kunnen we in de toekomst verzekeren dat de naam ‘Liquid City’ definitief tot het verleden behoort.

Nieuws over dit onderwerp

Doodlopend voetpad Abdijstraat

Het lokaal bestuur van Beerse voorziet een vernieuwd wegdek met vrijliggende voetpaden langs beide kanten in de Abdijstraat, Tempelstraat en de Pastoriestraat. Onze N-VA-fractie hekelt dat het …

N-VA zorgt voor camera aan de kerk in Beerse

Er is al enkele jaren overlast achter de kerk in Beerse. Daarom pleitte de N-VA voor het plaatsen voor van camera’s. Tijdens de vorige bestuursperiode, onder leiding van burgemeester Marc Smans, …