Nieuw bestuur schrapt elke vorm van inspraak in sportbeleid Beerse

Op 31 maart 2019, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Sport

Voor de verkiezingen en in het bestuursakkoord had de nieuwe meerderheid in Beerse, CDE-Vlim.be en BEERSEplus de mond vol over participatie, en het betrekken van alle partijen en burgers in het beleid. Niet enkel passen ze dit niet toe in de verdeling van bevoegdheden, ze zorgen nu ook dat er geen andere politieke partijen of onafhankelijke experten meer het sportbeleid bepalen.

In januari en februari was er al een voorbode van wat zou komen. De nieuwe ploeg van CDE-Vlim.be en Beerse-plus gaf altijd wel aan participatie te willen, maar bij elke aanduiding van afgevaardigden naar adviesraden stemde de meerderheid enkel hun eigen schepenen en gemeenteraadsleden. De oppositie kwam enkel voor Welzijnszorg Kempen dichtbij, toen Bart Smans en Staf Willemsens beide 12 stemmen haalden, maar dit bleek enkel een foutieve stemming te zijn. Bij een nieuwe stemming werd ook daar Staf Willemsens met 13 stemmen benoemd.

In de gemeenteraad van maart blijkt nu dat alle inspraak in het sportbeleid aan de oppositie wordt ontzegd. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), die de sportinfrastructuur beheert, kreeg drie nieuwe directeurs. De vorige bestuursploeg met N-VA en BEERSEplus zag de meerwaarde van het betrekken van oppositie en onafhankelijke experten in sport, maar niet de nieuwe meerderheid. Zij hervormden het comité, zodat nog maar drie directeurs werden benoemd, en deelden al die postjes aan eigen mensen uit.”

N-VA betreurt ten zeerste dat zo het sportbeleid op een erg enge manier wordt bekeken”, aldus N-VA fractieleider Ben Bols, “de statuten van het directiecomité stipuleren echter dat er minstens drie directeurs kunnen afgevaardigd worden, wij hopen dan ook dat de meerderheid zich bedenkt. Wij droegen Marc Smans voor, de mede-oprichter van het AGB en uit ervaring betrokken bij heel wat sportiefs, we hopen dat hij alsnog een kans krijgt van de meerderheid, desnoods met een nieuwe stemming op de gemeenteraad van april. Ook kandidaten van andere partijen en onafhankelijk experts willen wij steunen, het is belangrijk om over de thema’s over de partijlijnen te kunnen denken, inspraak is voor deze meerderheidsploeg duidelijk een hol begrip.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is