Sociale zaken

We voorzien een oplossing voor de locatie van de voedselbedeling van de Schakel, zodat zij samen met ons verder onze Mensen in Armoede (MIA’s) kunnen helpen. 

We voorzien extra sociale woningen in functie van de nood. 

We hebben aandacht voor kansarmen, zo moeten mensen zo veel mogelijk aan werk geholpen worden. We verwijzen hen bijvoorbeeld naar de juiste organisaties en overheidsdiensten. 

We voorzien een sterrenweide voor sterrenkindjes op ons kerkhof.

Nieuws over dit onderwerp

Armoedebestrijding in Beerse heeft resultaat!

“In het begin van deze bestuursperiode werd een beleidswerker armoede aangesteld.Zij heeft al mooi werk geleverd! We hebben enorm veel mensen kunnen helpen” aldus OCMW-voorzitter Simonne …